Android host file cho Android đã root
Download Adaway 3.1
Các bạn thêm nguồn host sau vào adaway nhé
HIỆN TẠI THÌ DANH SÁCH CHO Android NÀY VẪN Ở GIAI ĐOẠN BETA NÊN CHƯA ĐƯỢC HOÀN THIỆN LẮM. MÌNH SẼ CỐ GẮNG HOÀN THIỆN TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT CÓ THỂ