Tải Adaway 3.1
Tải adaway bản mới nhất từ FDroid store
Các bạn thêm nguồn host sau vào adaway nhé

15/10/2018: Kể từ thời điểm này ABPVN sẽ sử dụng thêm nguồn host từ dự án https://github.com/bigdargon/hostsVN các bạn có thể truy cập github của dự án để biết thêm chi tiết